Knjige

Zvonko Pađan

Mala knjiga arhitekture

Osvit, trajanje i sumrak klasičnog arhitektonskog izričaja

Mala knjiga arhitekture Zvonka Pađana sažet je i razumljiv uvod u temeljne postulate arhitekture od njezinih početaka do današnjih dana.

Autor nadahnuto, ali i s čvrstom logičkom argumentacijom, u nizu kraćih poglavlja, ukazuje na središnje mjesto koje arhitektura ima u razvoju i održanju ljudske kulture i civilizacije.

Knjiga potiče brojna pitanja o prošlosti i sadašnjosti arhitekture, kao i o njezinim budućim perspektivama, a autorove kritičke teze zorno su ilustrirane mnoštvom primjera iz tradicionalne i suvremene arhitekture.

„Knjiga nije repetitorij, nije ni suhoparna znanstvena rasprava, prije je pledoaje, vapaj za održanje arhitekture kao djelatnosti, arhitekturi kao 'kronologinji ljudske evolucije', kao 'zlatnom sarkofagu' ljudske kulture, kao 'kamenoj biblioteci', kako je opisuje autor. Arhitektura određuje i oblikuje naš svakodnevni život, čini ga uživanjem ili patnjom, snom ili noćnom morom.

Knjigu svakako treba pročitati. Stručnjacima može biti inspiracija ili polemički credo, ostalima poticaj za promišljanje o sadašnjem trenutku i bliskoj budućnosti.“ (Goroslav Keller)

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, lektorica Ivana Sor, korektor Luka Vukušić, ilustracije Dinko Zlatarić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Sveučilišna tiskara (Zagreb).


Autori

Zvonko Pađan

Mr. sc. Zvonko Pađan rođen je 1950. u Zagrebu, u građanskoj obitelji koja po majčinoj strani čuva graditeljsku tradiciju više od jednog stoljeća. 

Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomira 1974. u klasi prof. Božidara Rašice.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađa postdiplomski studij pod mentorskim vodstvom prof. dr. Milana Preloga i magistrira 1982. godine.

Sredinom osamdesetih godina koordinator je na izradi GUP-a grada Zagreba, za zapadni dio grada. Bavi se područjem vizualnih komunikacija i osvaja nekoliko prvih nagrada na javnim i pozivnim natječajima (SAD, Austrija, Slovenija).

Mala knjiga arhitekture

PDF-ovi

Klikni za povratak