Knjige

Jure Vujić

Kronike dobrovoljnog ropstva


U knjizi Kronike dobrovoljnog ropstva autor analizira fenomene suvremene globalne i hrvatske zbilje, ukazujući pritom na neke misaone, sociološke i psihološke matrice koje strukturiraju kolektivni i individualni imaginarij današnjice.

U nizu eseja Jure Vujić pokušava opisati skrivene totalitarne tendencije u suvremenim demokracijama te prikazati kako se čovjek kao društveno biće postupno preobrazio u figuru globalnoga potrošača, lišena svih korijena i identitetskih kulturnih atributa. Pisana protiv materijalističke vizije svijeta, knjiga Jure Vujića obračunava se s brojnim mitovima današnjega društva.

Biblioteka Kratki rezovi, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednici Sandra Tribuson i Luka Vukušić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Og grafika  (Jastrebarsko).


Autori

Jure Vujić

Jure Vujić

Pravnik, politolog i diplomat (Knin, 1965). Autor je desetak knjiga iz područja geopolitike, sociologije i filozofije objavljenih na francuskom i hrvatskom jeziku.

Kronike dobrovoljnog ropstva

PDF-ovi

Klikni za povratak