Knjige

Ivo Pranjković

Kronika hrvatskog jezikoslovlja

KAZALO

Hrvatsko jezikoslovlje jučer, danas i sutra
Fonetika književnosti i gramatika govora
Kroatistički prilozi
Jezik i stvarnost
Duh i jezik Istarskog razvoda
Kulturno-politička povijest hrvatskoga jezika
Oko predikata i njegova proširka
Gramatika Zavoda za jezik
Gramatika teksta
Pravopis Vladimira Anića i Josipa Silića
Sintaksa Radoslava Katičića
Hrvatski jezičnopolitički vrtlog
Život i djelo Ljudevita Jonkea
Velika gramatika
Razlike između hrvatskog i srpskog jezika
Koriensko pisanje i novi hrvatski pravopis
Bibliografska bilješka
Kazalo imena
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 1; knj. 4

Autori

Ivo Pranjković

Ivo Pranjković

Profesor emeritus (1947), jezikoslovac široka spektra zanimanja za gramatička, opće jezikoslovna i povijesnojezična pitanja. Autor je, urednik i priređivač brojnih jezičnih izdanja te vrsni polemičar i kroničar hrvatskoga jezikoslovlja....

Kronika hrvatskog jezikoslovlja

Klikni za povratak