Knjige

Stanislav Tuksar

Kratka povijest europske glazbePregledni tekstovi sa sintezom pogleda na glazbu i glazbenu kulturu određenoga razdoblja, kronološke tablice s popisom najvažnijih događaja, pojava i osoba, izabrana diskografija s popisom vrijednih suvremenih ili povijesnih snimki, djela ili izvedbi na CD-u, izabarna bibliografija te slikovni prilozi uz svaku stilsku epohu, kompozcijski su elementi Tuksarovih priručnika, popularnih historiografskih pregleda europske i hrvatske glazbe namijenjenih studentima te široj čitateljskoj publici bez posebnoga glazbenog obrazovanja.


Sinteza, selekcija, jasni uvidi u problematiku te jezgrovite ocjene i primjedbe, temeljne su odlike Tuksarovih djela, na Zapadu tako raširenih short history priručnika iz svih umjetničkih i znanstvenih područja.
Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Jelena Hekman, urednik Nedjeljko Fabrio. - 47 c/b ilustracija, kronološke tablice, izabrana diskografija, bibliografija

Autori

Stanislav Tuksar

Stanislav Tuksar

Muzikolog Stanislav Tuksar (Gornji Kraljevac, 1945) redoviti je profesor na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Član suradnik HAZU i redoviti član Matice hrvatske.

Kratka povijest europske glazbe

Klikni za povratak