Knjige

Joseph Texte

Jean-Jacques Rousseau i ishodišta književnoga kozmopolitizma

Studija o književnim vezama Francuske i Engleske u 18. stoljeću


S francuskoga preveo YVES-ALEXANDRE TRIPKOVIĆ


»Knjiga Josepha Textea Jean-Jacques Rousseau i ishodišta književnoga kozmopolitizma jedan je od temeljnih tekstova moderne komparatistike, stoga se može reći da je bilo krajnje vrijeme da ovako vrijedan tekst dobijemo u hrvatskome prijevodu. Baveći se dvjema „velikim tradicijama“, engleskom i francuskom, autor pokazuje performativne mogućnosti komparativnog pristupa književnosti. Knjiga nije samo uvod u studij komparatistike kakvu poznajemo u tradiciji dvadesetostoljetne filologije, ona je i preteča mnogih suvremenih razmišljanja o kulturalnim doticajima, prepletanjima i mogućim analitičkim postupcima na području humanističkih interpretacijskih praksi« (Boris Škvorc).

♦  ♦  ♦

»Kao Brunetirèov učenik, a u teorijskom, metodološkom ili konceptualnom smislu i nasljednik, Joseph Texte imao je vrlo jasnu predodžbu o tome što bi komparativna književnost odnosno bilo kakvo usporedno ili relacijsko istraživanje europskih književnih kultura trebali podrazumijevati. No kozmopolitizam je Texte definirao na posve osobit način, kao neki oblik prešutnog revolta prema kultu tradicije, klasike, antike, ne samo u francuskoj književnosti nego u gotovo svim europskim književnim kulturama. Platforma za jedno paneuropsko tumačenje kozmopolitizma, čini se, za njega je podrazumijevala negativno određenje onoga što je za Bruneti rea predstavljalo bit jedne duge tradicije koja ide od antike, preko Galije do moderne Francuske. Takva platforma, via negationis, odredila je Texteovo tumačenje književnosti kao nužno komparatističko i uvijek premreženo različitim interesnim sferama i zonama utjecaja« (Leo Rafolt).

Biblioteka THEORIA / ΘΕΩΡΙΑ, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Sandra Tribuson, recenzenti Boris Škvorc i Maciej Falski, likovno oblikovanje Luka Gusić, likovno oblikovanje Luka Gusić, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Mediaprint - tiskara Hrastić  (Zagreb). — Knjiga je opremljena uvodnom studijom Lea Rafolta i autorovom bibliografijom


Autori

Joseph Texte

Utemeljitelj francuske komparatistike  (Pariz, 1865 ‒ Lyon, 1900), rodonačelnik teze o Rousseauu kao pioniru europskoga književnog kozmopolitizma

Jean-Jacques Rousseau i ishodišta književnoga kozmopolitizma

PDF-ovi

Klikni za povratak