Knjige

Stojan Vučićević Željko Sabol

Izabrana djela

Priredio DAVOR ŠALAT

U ovu knjigu uvrštene su izabrane pjesme i lirske putopisne proze Stojana Vučićevića te izabrane pjesme i likovni eseji Željka Sabola, dvojice suvremenika i prijatelja.

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

»Stojan Vučićević u svojim lirskim putopisnim prozama, još zornije i konkretnije nego u svojoj poeziji, tematizira sržna mjesta osobne mitologije te konstituira vlastiti identitet u srazu sa stranim zemljama u čiju se atmosferu uživljava. Njegove lirske putopisne proze tako su tekstovi u kojima se subjekt intenzivno samootkriva, ali u intenzivnom kontaktu s prirodnom, kulturnom i socijalnom okolinom. Po tome su ti tekstovi konkretiziraniji od onih pjesničkih, s naglašenijim lokalnim koloritom te upotrebom raznovrsnih stilskih i jezičnih tehnika i registara. Moglo bi se stoga čak i ocijeniti da su lirske putopisne proze najdojmljiviji dio opusa Stojana Vučićevića, a zajedno s njegovom vrijednom i osebujnom poezijom te književnim kritikama i prikazima čine ga važnim hrvatskim književnikom druge polovice XX. stoljeća, odnosno suvremene hrvatske književnosti…

(...) Sabol je dakle paradigmatski razlogaš već i po karakteru svoje iskazne instance – onoga što nazivamo subjekt u iskazu (ako se izričito spominje u tekstu) ili subjekt iskaza (pjesmovna svijest koja proizvodi tekst). Taj je subjekt uvelike dakle racionalan, konstativan. On proizvodi poetski jezik koji ima neutralni, izjavni karakter s naglašenom pojmovnošću, diskurzivnošću, refleksivnošću, sentencioznošću. To rezultira izrazom ne odveć razvedene figurativnosti, tipizirane metaforičnosti i simboličnosti te motivikom tamnoga, katkad čak i morbidnog kolorita. No sve je to svojevrsni 'produžetak' Sabolova, i općenito razlogaškog, poetskog svjetonazora, koji stavlja naglasak na spoznajnu dimenziju pjesme, odnosno sloj svijeta književnog djela, pa pjesnički jezik uglavnom tretira kao prijenosnik egzistencijalne i ontološke analize unutar pjesničkog izraza…
     Za hrvatsku književnost nije važan samo kao istaknuti pjesnik, već i kao plodan i relevantan kritičar, esejist i leksikograf. Zato smo u ovu knjigu, uz opsežan izbor iz njegove poezije, uvrstili i izbor iz Sabolovih kritičkih i esejističkih tekstova o likovnosti, odnosno slikarstvu« (Davor Šalat).

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 145, urednici knjige †Tonko Maroević i Božidar Petrač , redaktorica i izvršna urednica Dražana Radman, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 16 c/b ilustracija, uvodnim studijama priređivača, kronologijama autorovih života i bibliografijama njihovih djela i izabranih tekstova o njihovu radu, Tekstološkom napomenom, Tumačem imena i izraza i Rječnikom (sastavile Dražana Radman i Nataša Debogović). — Naklada: 500 primjeraka


Autori

Stojan Vučićević

Stojan Vučićević

Pjesnik, putopisac, prevoditelj, novinar i urednik (1941-1989), autor samosvojna književnog opusa. Kao politički nepoćudna osoba komunističkom režimu, u više je navrata bio žrtvom političke represije

Željko Sabol

Željko Sabol

Pjesnik, povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, esejist i leksikograf (1941-1991). Radio je kao kustos, umjetnički voditelj galerije i urednik Likovne enciklopedije. Autor je niza pjesničkih zbirki te dvjestotinjak tekstova pjesama hrvatskih šansonjera i pjevača zabavne glazbe (A. Dedić, G. Novak, T. Kesovija, M. Cetinić, M. Kovač, F. Lasić)

Izabrana djela

PDF-ovi

Klikni za povratak