Knjige

Ivan Marković Krešimir Mićanović Lada Badurina

Hrvatski pravopis

Drugo izdanje


Budući da je prvo izdanje Hrvatskoga pravopisa u nakladi od deset tisuća primjeraka rasprodano – i to u roku od samo pola godine – Matica hrvatska objavila je i njegovo drugo izdanje, koje je u prodaji u svim dobro opremljenim knjižarama u Hrvatskoj. Drugo izdanje od prvoga se razlikuje neznatno, ispravljeni su tek manji propusti.

Činjenica da je Pravopis rasprodan u tako kratkom roku potvrđuje ispravnost procjene o potrebi hrvatskih građana za pravopisnim priručnikom koji će - za razliku od prethodnih, vezanih uz autorska imena – prirediti nacionalna ustanova, u ovom slučaju Matica hrvatska. Ispravnom se pokazala odluka o angažiranju Lade Badurina, Ivana Markovića i Krešimira Mićanovića, pisaca iz nove generacije hrvatskih jezikoslovaca, koji su svojim rješenjima primjereno odgovorili na pravopisne potrebe i zahtjeve novih naraštaja koji pišu hrvatskim jezikom, a, što je također jako važno, svoj su posao mogli obaviti bez tereta međusobnih dugogodišnjih sukoba koji nose prethodne generacije jezikoslovaca.

Posebno izdanje, urednici Igor Zidić i Vlaho Bogišić. - 400 pravopisnih odrednica, Pravopisni rječnik, Dodaci (Države svijeta i njihovi glavni gradovi, Mjerne jedinice, Arapske i rimske brojke, Kemijski elementi, Pismeno službeno obraćanje, Korekturni znakovi)


Autori

Krešimir Mićanović

Jezikoslovac, izvanredni profe­sor na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. U nizu knjiga i znanstvenih radova objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama ispisao je ponajbolje suvremene tekstove posvećene hrvatskoj standardologiji i sociolingvističkoj kroatistici

Lada Badurina

Lada Badurina

Jezikoslovka i sveučilišna profesorica (Rijeka, 1962). Bavi se problemima hrvatskoga standardnog jezika (posebice pitanjem pravopisne norme), pitanjima diskursne stilistike, nadrečenične sintakse, lingvistike teksta, pragmalingvističkih i diskursnih pristupa razli­čitim jezičnim i komunikacijskim pojavnostima. Suatorica Matičina Hrvatskoga pravopisa

Hrvatski pravopis

Klikni za povratak