Knjige

Barbara Kunzmann–Müller

Hrvatski jezik u kontrastu

Prevela NIKOLINA PALAŠIĆ


»Ova knjiga ne predstavlja deskriptivnu gramatiku hrvatskoga jezika, a pogotovo ne udžbenik toga jezika u klasičnom smislu. Lingvistički koncept koji joj je poslužio kao orijentacija temelji se na fenomenu gramatičke kategorije. Iz tog se aspekta detaljno i sustavno opisuju temeljne vrste riječi: imenice, pridjevi i glagoli, a postupak je uglavnom deskriptivan. U tim sam okvirima nastojala implicitno i eksplicitno uzeti u obzir stav koji sam navela na početku, naime to da ova knjiga nije primarno namijenjena izvornim govornicima hrvatskog jezika, već je zapravo namijenjena onim govornicima kojima je materinski jezik njemački.

Temeljni je cilj pritom bio toj skupini korisnika koliko god je to moguće olakšati pristup gramatičkoj strukturi stranoga hrvatskog jezika. Jedna karakteristika po kojoj se ova knjiga razlikuje od gramatike za izvorne govornike jest da se na brojnim mjestima povlače paralele s njemačkim i ukazuje se na razlike između tih dvaju jezika. To se provodi u onoj mjeri u kojoj se činilo smisleno s obzirom na adresatovu gramatičku kompetenciju u materinskom jeziku.

Adresati ove knjige studenti su slavistike, posebice južnoslavenskih jezika s određenim predznanjem, ali i slavisti te jezikoslovci. Na jednak je način ova knjiga pogodna i za samostalno učenje te kao temelj za kvalifikacijske radove.

Bez obzira na dalekosežne političke, ekonomske, pa posljedično i jezične promjene koje su se u posljednjim dvama desetljećima odvijale na teritoriju jugoistočne Europe, gramatički je sustav hrvatskog jezika ostao konstantan, pa je stoga ostao i jednak srpskome, bosanskome i crnogorskome sustavu. Zahvaljujući tome korisnik će ovu knjigu s minimalnim ograničenjima moći koristiti općenito, ali i kada je riječ o detaljima, da bi se uspješno upoznao i s drugim navedenim standardnim jezicima« (Barbara Kunzmann–Müller).

Biblioteka Inozemni kroatisti. Novi niz, knj. 3, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Romana Horvat, grafički urednik Željko Podoreški, priprema Tehnička priprema MH, tisak Zrinski  (Čakovec). — Knjiga je opremljena tabelama, bibliografijom te pojmovnim i imenskim kazalom


Autori

Barbara Kunzmann–Müller

Barbara Kunzmann–Müller

Jedna od najagilnijih i najproduktivnijih kroatistica i slavistica u Njemačkoj, redovita profesorica u miru Humboldtova sveučilišta u Berlinu i bivša direktorica Instituta za slavistiku na tom sveučilištu

Hrvatski jezik u kontrastu

PDF-ovi

Klikni za povratak