Knjige

Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971.

Zbornik radova

Uredio IGOR ZIDIĆ


U rasponu od teorijski i analitički orijentiranih radova do tekstova dokumentarnog i memoarističkoga karaktera, Matičin zbornik o Hrvatskome proljeću predstavlja jedan od najopsežnijih priloga o toj temi. Najveći dio radova razvrstanih u tri skupine (Uvodna razmatranjaStudije i rasprave Svjedočenja, zapamćenja, dokumenti) nastao je kao prilog znanstvenomu skupu »Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971.« koji je početkom 2012. u Zagrebu organizirala Matica hrvatska.

O Hrvatskome proljeću piše trideset i dvoje autora ‒ protagonista, svjedoka, kroničara, proučavatelja i tumača toga povijesnog događaja: Ivan ARALICA, Mato ARTUKOVIĆ, Josip BRATULIĆ, Božidar BREZINŠČAK BAGOLA, Dražen BUDIŠA, Ivan ČIZMIĆ, Darko DUKOVSKI, Jozo IVIČEVIĆ, Tomislav JONJIĆ, Hrvoje KAČIĆ, Juraj KOLARIĆ, Jakša KUŠAN, Slaven LETICA, Ivica LUČIĆ, Josip MIHALJEVIĆ, Ivan MUŽIĆ, Božidar NOVAK, Dragutin PAVLIČEVIĆ, Božidar PETRAČ, Zvonimir PULJIĆ, Ivan ROGIĆ, Marin SOPTA, Stjepan SUČIĆ, Stipan TROGRLIĆ, Tonči TRSTENJAK, Veseljko VELČIĆ, Marko VESELICA, Ivica VRKIĆ, Milan VUKOVIĆ, Naco ZELIĆ, Igor ZIDIĆ i Marko ZUBAK.

Biblioteka Zbornici, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, oblikovanje korica Željko Podoreški, prijelom Služba tehničke pripreme MH (Neven Osojnik), tisak Zrinski  (Čakovec). — Knjiga je opremljena sa 14 ilustracija.


Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971.

PDF-ovi

Klikni za povratak