Knjige

Hrvatska glazba u XX. stoljeću

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u palači Matice hrvatske 22-24. studenoga 2007.

Glavna urednica Jelena Hekman, izvršna urednica Vesna Zednik


Hrvatski skladatelji i glazbenici, njihova djela i postignuća, dosezi umjetničke, tradicijske, jazz i popularne glazbe, razvoj glazbenih institucija i festivala, ispreplitanje amaterizma i profesionalizma te tradicije i inovacije u hrvatskoj glazbi 20. stoljeća, glavna su tematska uporišta radova dvadeset i petero uglednih hrvatskih muzikologa, povjesničara glazbe i glazbenih kritičara.

Riječ je o tekstovima koji s jedne strane sintetiziraju i valoriziraju dosadašnje spoznaje, a s druge strane otkrivaju neka nova obzorja glazbenoga života u Hrvatskoj, života u kojem se jasno ocrtavaju i odražavaju turbulentni umjetnički, društveno-politički i ideološki pokreti 20. stoljeća.

Biblioteka XX. stoljeće, opremljeno s notnim prilozima, 32 c/b ilustracije, imenskim kazalom, bibliografijama na kraju tekstova, bilješkama uz tekst


Hrvatska glazba u XX. stoljeću

PDF-ovi

Klikni za povratak