Knjige

Branka Tafra

Gramatika u Hrvata i Vjekoslav Babukić


Studioznom jezikoslovnom analizom i ocjenom Babukićevih gramatika u kontekstu hrvatske gramatologije, autorica Branka Tafra naznačuje temeljna europska jezikoslovna strujanja koja su utjecala na oblikovanje Babukićeva gramatičkoga modela, modela u kojemu je Babukić razvio poseban metajezik, izradio jezikoslovno znanstveno nazivlje i uspostavio takve gramatičke opise koji se mogu promatrati kao preteče nekim suvremenim shvaćanjima jezika. Nedvojbeno je, zaključuje autorica, da su Babukićeve gramatike poticajne i da zauzimaju važno mjesto u povijesti hrvatskoga jezikoslovlja.

Ovim se izdanjem Matica hrvatska na skroman način spominje svoga prvoga tajnika, skromna i samozatajna jezikoslovca i domoljuba Vjekoslava Babukića.

Znanstvena knjižnica, urednik Josip Vončina. - Dodaci: citirana literatura, bibliografija Vjekoslava Babukića i hrvatskih gramatika tiskanih do 1876., imensko kazalo

Autori

Branka Tafra

Branka Tafra

Sveučilišna profesorica i jezikoslovka (1947). Autorica velikog broj znanstvenih radova i nekoliko monografija. Posebnu pozornost u znanstvenom radu posvećivala je leksikografskoj teoriji i povijesti hrvatskih gramatika.

Gramatika u Hrvata i Vjekoslav Babukić

Klikni za povratak