Knjige

Radoslav Katičić

Gazdarica na vratima

Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine


Posljednja knjiga Katičićeve trilogije posvećene rekonstrukciji praslavenskoga sakralnog pjesništva iznosi rezultate istraživanja tekstovne predaje o slavenskoj Velikoj Majci, božici Mokoši koju su pod raznim nazivima štovali i Balti.

Kao i u prethodne dvije knjige (Božanski boj i Zeleni lug) o slavenskim obrednim tekstovima, osim neposrednih uvida u vjerske sadržaje, posredno se otkriva i slavenska mitska slika svijeta čiji se govor i danas prepoznaje u našemu jeziku zahvaljujući izrazima i obratima koji se »izvorno odnose na mitski ustroj svijeta«.

Edicija Izdanja u suradnjiNiz Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine, knj. 3, glavni urednik izdanja Tomo Vinšćak, izvršni urednik Krešimir Krnic. - Knjiga je opremljena sažecima na hrvatskom i njemačkom jeziku, sažecima poglavlja, opširnom bibliografijom te imenskim i pojmovnim kazalom


Autori

Radoslav Katičić

Radoslav Katičić

Klasični filolog, jezikoslovac, indoeuropeist, indolog i slavist (Zagreb, 1930 - Beč, 2019), jedan je od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika u zemlji i svijetu na području humanističkih znanosti.

Gazdarica na vratima

PDF-ovi

Klikni za povratak