Knjige

Petar Šegedin

Filozofija i život


Deset filozofskih studija otisnutih u ovoj knjizi daju nazrijeti zajedničku pogođenost upitnošću filozofije, naime činjenicom da ona svoju opravdanost, a možda i nužnost, crpi iz toga da zapravo uopće nije nužna. Istrajavanje u toj upitnosti dospijeva do toga da je ‒ nadajući se vlastitu osloncu ‒ nastoji pojmiti te po mogućnosti i iskusiti kao živu »stvar«, tj. kao »stvar« života samog, i to tako da slobodnu otvorenost života misli i hoće u čovjeku kao zbiljskoj mogućnosti (istin­ske) zbilje.

Edicija Aletheia - filozofska biblioteka Matice hrvatske, glavni urednik Luka Šeput, urednik biblioteke Damir Barbarić, oblikovanje korica Željko Podoreški, priprema Odjel tehničke pripreme MH (Pavao Damjanović), tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena imenskim kazalom te bibliografskim bilješkama i komentarima uz tekst.


Autori

Petar Šegedin

Petar Šegedin

Filozof i prevoditelj (Split, 1973), viši znanstveni suradnik na zagrebačkom Institutu za filozofiju autor je niza knjiga i studija iz područja povijesti filozofije (osobito grčke filozofije predplatoničkog i klasičnog razdoblja, klasičnoga njemačkog idealizma i suvremene filozofije), ontologije, epistemologije i etike

Filozofija i život

PDF-ovi

Klikni za povratak