Knjige

Anica Kisić

Ex voto Adriatico

Zavjetne slike hrvatskih pomoracaAtraktivna, bogato ilustrirana likovna monografija o mediteranskome pomorskom fenomenu zavjetnih slika otkriva nepoznatu i bogatu pomorsku ikonografiju votivnih dašćica. Proučavnje, opis, atribucija i ikonografska analiza zavjetnih slika hrvatskih pomoraca nastalih u razdoblju od 16. do 19. stoljeća samo su predradnje za autoričinu širu analizu pomorstva i pomorske tradicije.
Anica Kisić sažima svoja istraživanja konstatacijom da zavjetno slikarstvo ulazi u krug pučkoga stvaralaštva. Kao takvo, zavjetno slikarstvo možda nema vrhunsku likovnu vrijednost, ali je od iznimne kulturološke vrijednosti jer otkriva manje poznate dijelove duhovne baštine dalmatinskoga podneblja. Kao prva tiskana knjiga iz toga područja, nastala kao rezultat pedantne znanstveno-istraživačke metodologije, Zavjetne slike Anice Kisić ulaze u red pionirskih djela hrvatske likovne historiografije.

Likovna knjižnica, urednica Jelena Hekman, likovni i tehnički urednik Luka Gusić, fotografije Nenad Gatin, Mladen Lončar, Velimir Salamon, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture RH u Splitu. - 40 c/b i 92 kolor reprodukcije (1 dvostrano), katalog originalnih slika, bibliografija, imensko kazalo, sažeci na engleskom i talijanskom jeziku, bilješke na kraju teksta


Autori

Anica Kisić

Anica Kisić

Povjesničarka i arheologinja Anica Kisić (1940), umirovljena voditeljica Pomorskoga muzeja u Dubrovniku, vodeća je hrvatska stručnjakinja u proučavanju pomorske ikonografije i kartografije te uspješna voditeljica niza hidroarheoloških istraživanja podmosrkih nalazišta

Ex voto Adriatico

PDF-ovi

Klikni za povratak