Knjige

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. – 2017.

Vijesti, komentari, osude, zaključci. U povodu 50. obljetnice donošenja

Priredio i pogovor napisao MARKO SAMARDŽIJA

 

U povodu 50. obljetnice »Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književ­nog jezika«, nastale u Matici hrvatskoj, a objavljene u kulturnome tjedniku Telegram 17. ožujka 1967., Matica hrvatska  objavljuje izbor iz važnih dokumenata i karakterističnih reakcija nastalih neposredno nakon objave Deklaracije. Riječ je o građi koja  rasvjetljuje okolnosti i kontekst nastanka teksta Deklaracije, kao i razmjere političke akcije i hajke provedene protiv njezinih pokretača, autora i potpisnika.

Prema priređivačevu mišljenju, Deklaracija je, usprkos političkoj osudi i prešućivanju u narednim dvama deset­ljećima, »postojano i snažno utjecala na stanje svijesti u hrvatskoj jezičnoj zajednici u vezi s vlastitim jezikom«.

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Romana Horvat, korektura Sandra Tribuson, priprema Tehnička priprema MH (Neven Osojnik), tisak Zrinski (Čakovec). — Knjiga je opremljena pogovorom priređivača, usporednom kronologijom važnijih događaja u Hrvatskoj i Jugoslaviji, imenskim kazalom.


Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. – 2017.

PDF-ovi

Klikni za povratak