Knjige

Josip Hamm Stjepan Ivšić

Rasprave i članci

Priredili Stjepan Damjanović i Tanja Kuštović

Izbor iz znanstvenog opusa dvojice vrsnih hrvatskih jezikoslovaca 20. stoljeća obuhvaća njihove pretežito kanonske rasprave o hrvatskome glagoljaštvu, dijalektologiji, povijesti hrvatskoga književnog jezika i pravopisnoj tematici. Rasprave i članke Stjepana Ivšića i Josipa Hamma, učitelja i učenika, objavljene u razdoblju od 1910. do 1981. izabrali su, priredili za tisak i opremili popratnim studijama, životopisima i bibliografijom akademik Stjepan Damjanović (dio o Ivšiću) i Tanja Kuštović (dio o Hammu), docentica na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, knj. br. 114 uredio Josip Lisac, likovno-grafička oprema Željko Podoreški. - Redaktorica Marijana Horvat, uvodne studije o autorima, njihove ljetopise i bibliografije te Tumač imena i izraza sastavili priređivači, latinske izraze preveo Stanko Andrić, talijanske izraze preveo Tonko Maroević, latinske i grčke navode redigirala Sanja Perić Gavrančić, imensko kazalo sastavila Dražana Radman


Rasprave i članci

PDF-ovi

Klikni za povratak