Knjige

Günter Zöller

Kritički duh

Spoznaja i djelovanje u Kanta, Fichtea i Nietzschea

Preveo Marinko Mišković, priredio Damir Barbarić


Povijesno-filozofski i teorijski opus njemačkoga mislioca Güntera Zöllera (1954), vjerojatno ponajboljega suvremenog istraživača i tumača Kantove filozofije, usmjeren je na historijska i sistematska istraživanja filozofije njemačkoga klasičnog idealizma, na pitanja estetike i filozofijske povijesti umjetnosti (posebice u djelima Schopenhauera, Wagnera i Nietzschea), ta na pitanja filozofijske i političke dimenzije umjetnosti.

Reprezentativan izbor rasprava iz Zöllerova opusa, objavljen u ovoj knjizi, posvećen je ulozi pojma samoograničavanja u konceptu minimalne metafizike kao limitativne koncepcije prve filozofije u Kanta, filozofskoj razradi pojmova vjere (Kant, Jacobi, Fichte), duha i druge osobe (Fichte), poredbenoj analizi teorije sebstva u Platona i Kanta s obzirom na ulogu politike i prava u njihovoj etici, Fichteovu etičkom i povijesno-filozofskom nauku o državi te Nietzscheovu filozofijskom razumijevanju Antike. Izbor završava promišljanjem o političkim osnovama i učincima glazbe.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavna urednica Romana Horvat, likovni urednik Luka Gusić. - Napomena o izvorima, bilješka o autoru


Autori

Günter Zöller

Günter Zöller

Günter Zöller (1954), ugledni njemački filozof, jedan od ponajboljih suvremenih poznavatelja Kantove filozofije, rođen je 1954.

Kritički duh

PDF-ovi

Klikni za povratak