Knjige

Reinhard Lauer

Nove studije i rasprave


Nova knjiga studija vrsna njemačkoga slavista, komparatista i kroatista Reinharda Lauera (1935) nastavlja se na izbor njegovih studija objavljenih u davno rasprodanoj Matičinoj knjizi Studije i rasprave (Zagreb, 2002).

Zahvaljujući iznimnoj autorovoj erudiciji i akribiji te poticajnu promišljanju i poznavanju hrvatske povijesti, kulture i književnosti, dobili smo u spoju starije komapratističke i novije književnoteorijske metodologije knjigu kompetentna i afirmativana pogleda »izvana« o djelima starije i novije hrvatske književnosti. U rasponu od Marulića do Fabrija, djela hrvatskih pisaca Lauer dosljedno promatra u kontekstu kulturološki i problemski postavljenih temeljnih pitanja o hrvatskoj književnosti i njezinoj ulozi u odnosu između »velikih« i »malih« eurospkih književnosti, odnosno o odnosu centra i periferije u multilaterarnim prilikama.

Biblioteka Inozemni kroatisti, knj. 13, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti Zvonko Kovač i Krešimir Nemec, lektura Sandra Tribuson - Pregled literature, bibliografske bilješke uz tekst, imensko kazalo, bilješka o autoru


Autori

Reinhard Lauer

Reinhard Lauer

Reinhard Lauer (1935), njemački kroatist, komparatist i slavist svjetskoga glasa, jedan je od najvažnijih i najupornijih promotora hrvatske književnosti izvan naših granica...

Nove studije i rasprave

PDF-ovi

Klikni za povratak