Knjige

Čemu obrazovanje?

Razmatranja o budućnosti sveučilišta

Priredio Damir Barbarić


Mnogo od onoga što se propagira i proklamira pod imenom društva znanja pri točnijem se pogledu pokazuje kao retorička gesta, koju manje zahvaljujemo ideji obrazovanja, a više opipljivim političkim i ekonomskim interesima. Niti je društvo znanja nešto doista novo niti ono ukida i nadomješta industrijsko društvo. Prije bi se mogla postaviti dijagnoza da mnogobrojne reforme obrazovanja i svega što se na nj odnosi smjeraju industrijaliziranju i ekonomiziranju znanja, čime se predodžbe klasičnih teorija obrazovanja preokreću baš u svoju suprotnost.

Potaknuta promjenama što ih je bolonjski proces izazvao u visokom obrazovanju te aktualnim reformama unutar hrvatskoga znanstvenog sustava, organizirala je Matica hrvatska u ožujku 2010. znanstveno-filozofijski simpozij Čemu obrazovanje danas i komu je ono potrebno? Radovi sedmorice autora, priopćeni na simpoziju, za ovu su prigodu dorađeni i dopunjeni, a ponegdje i znatno prošireni.

Biblioteka Zbornici i monografije, glavna urednica Romana Horvat, urednik izdanja Damir Barbarić. - Autori tekstova: Davor Ljubimir, Igor Mikecin, Ozren Žunec, Jasmina Božić, Konrad Paul Liessmann, Petar Šegedin, Damir Barbarić. - Knjiga sadrži još i sažetke radova na engleskom i na njemačkome jeziku te bilješke o autorima


Čemu obrazovanje?

Klikni za povratak