Knjige

Slobodan Prosperov Novak

Slaveni u renesansi

Novak's monograph Slavs in the Renaissance preserves the spirit of older times in wich profesors circled the globe in the style of theatrical vagrants. This book is dynamic, which is its most significant trait. It belongs with the most voluminous synthetic works in the centennial history of general Slavic studies and comparative studies. It is interesting to note that the author has also announced a sequel to this monograph which will encompass the periods of the Barouqe and the Enlightenment.
Viktoria Franić Tomić, Nuova Rivista Storica

Književno-povijesni pothvat.
Zadarski list

Iznimna, obimna interdisciplinarna monografija Slobodana Prosperova Novaka o Slavenima i njihovim nastojanjima u 15. i 16. stoljeću da se pod utjecajem talijanske renesanse približe zapadnoeuropskim suvremenicima i uzorima koji su im zarana u političkoj, gospodarskoj i kulturnoj geografiji Europe dodijelili rubno mjesto.

Ti Slaveni, koji su na se preuzeli brojne negativnosti što ih je zapadnjački srednjovjekovni i novovjekovni svijet pripisao Bizantu i Aziji, koji su i sami bili duboko podijeljeni dvjema dominatnim eklazijastičkim tradicijama i osuđeni na teške, krvave i poražavajuće obračune s Turcima i njihovu vladavinu, a potom obilježeni i jakim odjecima slavensko-turskog suživota, ti Slaveni ostvarili su neka od najljepših kulturnih, znanstvenih, umjetničkih i moralnih ostvarenja utemeljenih na humanističko-renesansnim kulturološkom idealima. Ovo je knjiga o njihovu europejstvu i njihovim postignućima, ali i knjiga o njihovim propuštenim prilikama za ostvarenje nekih povijesno vrijednih općeslavenskih i općeeuropskih projekata.

Biblioteka Peristil, knj. 3, glavna urednica Jelena Hekman, izvršne urednice Inga Vilogorac i Romana Horvat, likovni urednik Luka Gusić. - 298 c/b ilustracija (10 dvostrano), imensko i mjesno kazalo (sastavio Ivan Missoni), bibliografske bilješke uz tekst.


Autori

Slobodan Prosperov Novak

Slobodan Prosperov Novak

Povjesničar hrvatske književnosti, komparativist i teatrolog (Beograd, 1951). Radi kao profesor hrvatske književnosti na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Slaveni u renesansi

PDF-ovi

Klikni za povratak