Knjige

Nedjeljko Mihanović

Tajanstvenost umjetničke riječi


Dvadestak eseja i članaka Nedjeljka Mihanovića o umjetničkoj strukturi poezije, o stilskim i idejnim svojstvima književne proze te o autorovim pogledima na književnu kritiku i tekstologiju, otkrivaju upućena autora koji o književnoj znanosti piše iz bogata iskustva, koristeći gdjekad pomalo neobičan, literarizirani književnoznanstveni diskurs.

Tajanstvenost umjetničke riječi i temelje književne kritike autor otkriva u djelima Izidora Poljaka, Vladimira Nazora, Dobriše Cesarića, Nikole Šopa, Dragutina Tadijanovića, Ante Jakšića, Rajmunda Kuparea, Lucija Kordića. Miroslava S. Mađera, Anke Petričević, Drage Štambuka, Tina Ujevića, Ivana Raosa, Nikole Pulića, Vanje Radauša, Ivana Aralice i Drage Šimundže.

Biblioteka Pleter, glavna urednica Jelena Hekman, izvršna urednica Romana Horvat. - Knjiga je opremljena bilješkama o izvorima i o piscu te imenskim kazalom.


Autori

Nedjeljko Mihanović

Nedjeljko Mihanović

Nedjeljko Mihanović (1930), književni povjesničar i kritičar, esejist, urednik i političar, član suradnik HAZU.

Tajanstvenost umjetničke riječi

Klikni za povratak