Knjige

Thomas Stearns Eliot

Tradicija, vrijednosti i književna kritika

Preveo Slaven Jurić, priredio Milivoj Solar


Thomas Stearns Eliot (1888-1964), pjesnik, dramatičar, književni kriti-čar i esejist, harvardski, oksfordski i pariški student, jedan je od najutjecajnijih književnika 20. stoljeća. Britanski državljanin rođen u Americi, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, utemeljitelj je angloameričke nove kritike. Ključnu ulogu u Eliotovim radovima imaju tri pojma: tradicija, impersonalnost i klasicizam. Upravo je njima obilježeno sedam eseja odabranih i prevedenih za ovu priliku. Eliotov književnoteorijski i književnokritički rad opće je mjesto suvremenoga shvaćanja književnosti.

Biblioteka Parnas. Niz Teorija književnosti, urednica Jelena Hekman. - Prijevod djela Selected prose of T. S. Eliot. - Pogovor Milivoja Solara


Tradicija, vrijednosti i književna kritika

Klikni za povratak