Knjige

Boris Tomaševski

Teorija književnosti

Tematika

Preveo Josip Užarević, priredio Milivoj Solar


Teorija književnosti poznatoga predstavnika škole ruskih formalista Borisa Viktoroviča Tomaševskog, jedno je od temeljnih djela znanosti o književnosti. U njoj se na sustavan i za tadašnje vrijeme nov način iznose osnove teorije književnosti, od stilistike i verifikacije, do klasifikacije književnosti. Ujedno ona pruža uvid u učenje ruskih formalista koji su imali gotovo presudan utjecaj na kasnije proučavanje književnosti. Ovo izdanje sadrži prijevod posljednjega poglavlja knjige pod nazivom Tematika u kojemu se govori o izboru teme, podjeli fabule i sižea, kompoziciji, motivaciji, ulozi pripovjedača i likovima, te književnim žanrovima.

Biblioteka Parnas. Niz Teorija književnosti, urednica Jelena Hekman. - Prijevod djela Teorija literatury. - Pogovor Milivoja Solara


Teorija književnosti

Klikni za povratak