Knjige

Branka Tafra

Jezikoslovna razlikost


Nova knjiga ugledne jezikoslovke Branke Tafre Jezikoslovna razlikost važno je i višestruko korisno djelo.

Autorica na pregledan i kompetentan način razmatra brojna teška pitanja hrvatske gramatike. Apstraktni i teorijski izazovni odnosi u gramatici kao što su kategorija (ne)određenosti, odnos između tvorbene i leksičke semantike, rječotvorni modeli, kategorija broja, homonimija i polisemija, razgraničenje istoznačnosti i sličnoznačnosti itd., u ovoj su knjizi dobili  jasnu prezentaciju, uz obilje primjera.

Knjiga je kruna dosadašnjega Tafrina bavljenja ovom problematikom i predstavlja vrijedan doprinos morfologiji, tvorbi riječi i leksikologiji hrvatskoga jezika, a dobro će doći jezikoslovcima, studentima, kao i svim nastavnicima hrvatskoga jezika.


Autori

Branka Tafra

Branka Tafra

Sveučilišna profesorica i jezikoslovka (1947). Autorica velikog broj znanstvenih radova i nekoliko monografija. Posebnu pozornost u znanstvenom radu posvećivala je leksikografskoj teoriji i povijesti hrvatskih gramatika.

Jezikoslovna razlikost

PDF-ovi

Klikni za povratak