Knjige

Hans-Georg Gadamer

Nasljeđe Europe

Preveo Kiril Miladinov, priredio Damir Barbarić


"(...) Pluralistička isprepletenost Europe i čovječanstva, protumačiva samo iz stalna okretanja europskoj i svjetskoj prošlosti, zadaća je koja se postavlja pred duhovne znanosti koje "oštre pogled za ustrajne snage življenog života" i koje su uvijek u stanovitu smislu okrenute prošlosti, ali samo da bi podsjetile sadašnjost na zadaće bubućnosti. Shvatiti duhovno jedinstvo Europe i kao zbilju i kao zadaću, koje su izrasle iz mnogolikosti Europe, ono je što treba stajati prije svakoga političkog oblikovanja Europe. Stoga nam i Gadamerov govor o prošlosti i budućnosti duhovnih znanosti može reći mnogo toga i o budućnosti Europe..."
Hrvoje Jurić, Vijenac


Zašto globalizacija nema alternativu i zašto se filozofija mora okrenuti k praksi, zašto duhovne znanosti i umjetnost neće iščeznuti, zašto su baš empirijske znanosti preoblikovale naš svijet, zašto u današnjem svijetu raste uloga znanosti i eksperata, tko je oblikovao Gadamerovo mišljenje?...

Mogu li se prethodna pitanja uopće povezati s naslovom knjige? Mogu, jer devet rasprava objavljenih većinom između 1983. i 1987. povezuje motiv filozofske autorefleksije i europske filozofije kao sastavnice europske duhovne baštine. A postavljajući takva pitanja i nudeći moguće odgovore na njih, Gadamer, prema tumačenju Zvonka Šundova, nastoji pokazati kako europska duhovna baština nije uzgredna muzejska činjenica, već životna, za suvremenost odlučujuća povijest duha.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica Jelena Hekman. - Knjiga sadrži još i pogovor priređivača


Autori

Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer (1900-2002), njemački filozof, jedan od najutjecajnijih mislilaca prošloga stoljeća, posebice na području filozofske hermeneutike i filozofije jezika.

Nasljeđe Europe

Klikni za povratak