Knjige

Christoph Wulf

Antropologija u globaliziranom svijetu

Na putu k novoj antropologiji


Prijevod ADNAN TUFEKČIĆ, redaktura prijevoda DAMIR BARBARIĆ


Nastala na temelju autorovih predavanja održanih 2003. na moskovskome Državnom sveučilištu Lomonosov, knjiga njemačkoga sveučilišnog profesora antropologije i filozofije odgoja Christopha Wulfa predstavlja prikladan uvod u njegovu antropološko-filozofsku misao, ponajpriije usmjerenu na pojam skrivena čovjeka (homo absconditus), Tim pojmom Wulf nastoji izraziti nepotpunost i perspektivističnost poimanja ljudskoga stanja u okvirima antropološkoga istraživanja i spoznavanja koje se u bitnome orijentira prema prostornim, historijskim i kulturnim mijenama. Stoga se današnja antropologija na svojevrstan način vraća ishodišnim korijenima filozofiranja i spremnosti na čuđenje nad tim da je svijet takav kakav jest, a ne drugačiji. Čuđenje je u tom smislu početna točka istinske znatiželje za odgonetavanjem svijeta i otkrivanja krajnjih mogućnosti  ljudskoga znanja.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). — Prijevod izdanja  Anthropologie in der globalisierten Welt. Auf dem Weg zu einer neuen Anthropologie / Антропология в глобализированном мире. На пути к новой антропологии. — Knjiga je opremljena bilješkama i komentarima uz tekst, izabranom bibliografijom te bilješkom o autoru


Autori

Christoph Wulf

Christoph Wulf

Redovni profesor antropologije i filozofije odgoja u rodnome gradu (Berlin, 1944), utemeljitelj i suurednik časopisa Paragrana, međunarodnog časopisa za historijsku antropologiju, autor niza knjiga prevedenih na dvadesetak jezika

Antropologija u globaliziranom svijetu

PDF-ovi

Klikni za povratak