Knjige

Manfried Rauchensteiner

Prvi svjetski rat i kraj Habsburške Monarhije 1914‒1918.


Preveo ANDY JELČIĆ


Knjiga Manfrieda Rauchensteinera, vrsna poznavatelja austrijske i europske vojne povijesti, napisana je na temelju izvrsna poznavanja literature o Prvome svjetkom ratu te studiozna i dugogodišnjeg istraživanja gradiva austrijskih i europskih arhiva

Rauchensteinerovo fascinantno štivo u kojemu se raspravlja o politici, ratu i svakodnevnome životu iza borbenih linija iznosi na vidjelo niz izvornih i novih pogleda o  uzrocima izbijanja Prvoga svjetskog rata, o ulozi cara Franje Josipa u sukobu i o reakcijama brojnih naroda Habsburške Monarhije na početak i kraj rata te na raspad višestoljetnoga carstva.

Priča o tome kako je rat započeo i kako je Austro-Ugarska Monarhija uz pomoć njemačkih trupa uspjela izbjeći kapitulaciju samo nekoliko tjedana nakon njegova početka,  čita se poput romana…

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, recenzenti Željko Holjevac i Stjepan  Matković, izvršna urednica Vesna Zednik, lektura Neli Mindoljević, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona  (Zagreb). — Knjiga je opremljena s opsežnom bibliografijom, bilješkama i komentarima uz tekst, imenskim kazalom te sa šest listova s višebojnim ratnim kartama


Ocjene i prikazi

Rauchensteinerova knjiga spada u kategoriju knjiga „morate pročitati" (Večernji list - Vojna povijest)

Autori

Manfried Rauchensteiner

Manfried Rauchensteiner

Austrijski povjesničar (Villach, 1942), profesor austrijske povijesti na Sveučilištu i na Diplomatskoj akademiji u Beču. Od 1992. do 2005.  bio je ravnatelj bečkoga Vojno-povijesnoga muzeja

Prvi svjetski rat i kraj Habsburške Monarhije 1914‒1918.

PDF-ovi

Klikni za povratak