Knjige

John Rogers Searle

Govorni činovi

Ogled iz filozofije jezika


Prevela NIKOLINA PALAŠIĆ


Govorni činovi američkoga filozofa Johna Rogersa Searlea prvi su put objavljeni 1969. i u proteklih su pola stoljeća doživjeli široku i utjecajnu recepciju u brojnim humanističkim znanostima, od lingvistike do filozofije. Knjiga je dobrim dijelom proizišla iz Searleove doktorske disertacije, a predstavlja svojevrsnu razradu teorije Johna L. Austina, izložene u studiji Kako djelovati riječima (How to Do Things with Words, 1962) te se uklapa u okvire razmišljanja prema kojemu se jezik promatra kao određena vrsta djelovanja.

Searleovo se jezičnofilozofsko djelo s jedne strane može promatrati kao obrana Austinovih ideja, koje su izazvale velike polemike, a s druge strane i kao odmak od nekih Austinovih promišljanja. John Searle u svojoj se teoriji detaljno posvetio opisu strukture govornoga čina, a njegova filozofija jezika uvjerljivo pokazuje da jezik ne samo da opisuje društvenu stvarnost nego je i mijenja.

Biblioteka THEORIA / ΘΕΩΡΙΑ, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Sandra Tribuson, likovno oblikovanje Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH / Pavao Damjanović, tisak Zrinski (Čakovec). — Knjiga je opremljena bilješkama i komentarima uz tekst, imenskim i pojmovnim kazalom te bilješkom o autoru i prevoditeljici


Autori

John Rogers Searle

John Rogers Searle

Američki filozof (Denver, 1932), najpoznatiji po svojim radovima iz područja filozofije jezika i filozofije uma, a svjetsku slavu stekao je teorijom govornih činova

Govorni činovi

PDF-ovi

Klikni za povratak