Knjige

Ivo Frangeš

Suvremenost baštine

KNJIGA JE RASPRODANA!


»Oglede sakupljene u ovoj knjizi veže zajednička te­matika — hrvatska književnost; a prožimlje ih trajno au­torovo osvjedočenje da književnosti valja pristupati kao umjetnosti; spoznaja da nacionalna književnost nije spolja nametnuta arbitrarna kategorija, nego unutrašnje obiljež­je književnog djela; iskustvo da put u univerzalno vodi jedino preko individualnoga. Kao što nema književnosti koja se ne bi oslanjala na dijalektalno, nema ni jezične umjetnine koja bi mogla zanijekati duboku ovisnost o go­voru zajednice kojoj pripada i koju izražava. Pozornu čita­telju neće promaknuti kako i ogledi koji tvore ovu knjigu, premda im je estetsko vrednovanje osnovni cilj, ne mogu — niti bi to željeli — zanemariti ponekad i dramatičnu težnju hrvatskih pisaca da se dovinu do jedinstvenoga književnog jezika; ne da zataje nego upravo da potvrde svoje dijalektalno, regionalno ishodište. Ova knjiga nastoji posvjedočiti i tu vrijednu istinu, u rasponu od visoke (a ipak »dijalektalne«) umjetnosti Marulićeve, do skromne ali ljudski duboko vrijedne (također »dijalektalne«) seoske muke Miškinine« (Ivo Frangeš).

Biblioteka Izdanja u suradnji / Kritika Kultura Komunikacija, urednici izdanja Albert Goldstein i Dubravko Jelčić, recezenti Nedjeljko Mihanović i Dubravko Jelčić, likovna oprema Nenad Dogan, tisak August Cesarec (Zagreb). — Knjiga je opremljena imenskim kazalom


Autori

Ivo Frangeš

Ivo Frangeš

Književni povjesničar, esejist i prevoditelj (Trst, 1920 – Zagreb, 2003). Autor bogata spisateljskog opusa koji je, kako u kroatistici tako i u cjelokupnoj hrvatskoj znanosti o književnosti, uvelike utjecao na znanstveni, ali i ideološki važan zaokret od dominirajućega pozitivizma prema interpretativnoj kritici i zalaganju za autonomiju književnog stvaralaštva. Oslanjajući se na stilističku kritiku i na učenje o interpretaciji, u književnoj historiografiji razvio je pristup književnim djelima koji ponajprije naglašava trajne estetičke vrijednosti kakva djela

Suvremenost baštine

PDF-ovi

Klikni za povratak