Knjige

Miljenko Foretić

Dubrovačka Republika i Austrija

Pisano pristupačnim stilom i strogo usmjereno prema jasnom iznošenju relevantnih spoznaja, Foretićevo je djelo prva znanstvena studija koja na temeljit i cjelovit način rekonstruira odnose između Dubrovačke Republike i austrijskih Habsburgovaca, odnose koji su postali glavnom okosnicom dubrovačke diplomacije nakon turskoga poraza pod Bečom.

Foretić u studiji proučava postepeno slabljenje starih dubrovačkih veza s Otomanskim carstvom u okolnostima habsburškoga prodora prema Jugoistoku, osporavajući tzv. tursku tezu beogradske historiografske škole o trajnoj otomanskoj prevlasti u dubrovačkoj politici, diplomaciji i gospodarstvu. Na temelju izvanrednoga poznavanja arhivske građe, Foretić je izveo minucioznu rekonstrukciju dubrovačkih političkih, diplomatskih, gospodarskih, vojnih, novčarskih i kulturnih veza s Monarhijom, a posebice s habsburškim jadranskim lukama (Trst i Rijeka). Također, iznimno su dragocjeni Foretićevi podaci o dubrovačkim vezama s hrvatskim velikašima Settecenta i podaci o usponu dubrovačkoga jadranskog brodarstva te bankarskih veza u Beču. Ovom se studijom na izniman način proširuju dosadašnje spoznaje o integracijskim kretanjima u hrvatskome društvu prije napoleonskih ratova i preporodnih kretanja.

Prema Foretićevoj rukopisnoj ostavštini, knjigu Dubrovačka Republika i Austrija  priredio je za tisak Josip Vrandečić.

Biblioteka Historia, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Vesna Zednik, recenzenti Ivo Banac i Josip Vrandečić, priprema Tehnička priprema MH (Neven Osojnik), tisak Mediaprint-tiskara Hrastić (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 16 kolor ilustracija, bibliografijom i imenskim kazalom


Autori

Miljenko Foretić

Miljenko Foretić

Kulturni i znanstveni radnik (Dubrovnik, 1939‒2003), sin povjesničara Vinka Foretića. Autor je i urednik brojnih i vrijednih bibliografskih, historiografskih, kulturno-povijesnih, književno-povijesnih, teatroloških i leksikografskih radova

Dubrovačka Republika i Austrija

PDF-ovi

Klikni za povratak