Knjige

Krešimir Šimić

Remeta

Studije o Mavru Vetranoviću


Premda se o renesansnom piscu Mavru Vetranoviću kod nas dosta pisalo, još uvijek ima neobrađenih tema i neriješenih pitanja. Upravo Šimićeva knjiga tematizira i pokriva velik raspon takvih neobrađenih tema, nudeći vrlo uvjer­ljive i relevantne odgovore na pojedine probleme koje Šimić postavlja u nove kontekste, uspoređujući ih s rješenjima iz drugih književnih, teoloških i filozofskih djela europske srednjovjekovne i ranonovovjekovne literature.

Autorove studije obilježava inovativna metodologija, problemski pristup dosadašnjoj literaturi o Vetranoviću te uvjerljivo iznošenje novih spoz­naja o tematskim, genološkim, književnopovijesnim, književnoantropološkim i teološkim aspektima Vetranovićeva stvaralaštva. Izvornost autorovih spoznaja posebice dolazi do izražaja u proučavanju karakterističnih Vetranovićevih žanrova (poput funeralnoga pjesništva i plačeva) te iznimno zanimljive teme straha u srednjemu vijeku i ranom novo­vjekovlju, razmotrene u kontekstu Vetranovićeva opusa.

Biblioteka Tragovi, glavna urednica Romana Horvat, recenzentice Dunja Fališevac i Dolores Grmača, lektura i korektura Sandra Tribuson, priprema Tehnička priprema MH (Neven Osojnik), tisak Mediaprint – tiskara Hrastić d.o.o.  (Zagreb). — Knjiga je opremljena opsežnom bibliografijom i bibliografskim bilješkama uz tekst.


Autori

Krešimir Šimić

Kroatist, sveučilišni profesor u Osijeku (r. 1973). Osim književne znanosti, područja su njegova interesa filozofija i teologija. Autor je niza knjiga i brojnih znanstveno-stručnih radova, prikaza i leksikonskih natuknica.

Remeta

PDF-ovi

Klikni za povratak