Knjige

Marcel Bačić

Prostor interpretacije

Od umjetničkog djela bez umjetnika do umjetnika bez umjetničkog djela

O knjizi

»Široki i duboki znalac konstruktivne logike, kompozicionih zakonitosti glazbe i likovnosti, stoljetnih i suvremenih 'oscilacija ukusa', apsolutizma i aporija hermeneutičkih ambicija, Marcel Bačić se s blago ironičnim podsmijehom, no i s mnogo nužne empatije, kreće teritorijem stvaralaštva i sve nadređenijega mu tumačenja. Potpuno svjestan neomanirističnosti i 'mandarinstva' suvremenog umjetničkog univerzuma i aktualne teorijske 'scene', on se suzdržano i elegantno bavi posebno znakovitim primjerima, ne ulazeći u emplicitnu polemiku niti nudeći sveobuhvatna rješenja. Humanistički izborena perspektiva 'dugog trajanja' omogućuje mu i pogled s distance, odustajanje od uplitanja u odveć ažurne motive i tendencije ‒ 'da ne uveća nered'.

Ljekovito je i okrepljujuće proći povijesnom građom i problematikom ljudskih napora da se shvati i uobliči svijet po mjeri, onako kako je to suvereno predstavio Marcel Bačić. Osjećamo se dionicima uzbudljive amplitude ideja i ostvarenja, približavamo se shvaćanju epohalnih i meta-disciplinarnih usmjerenja čovjekova duha. Ponosni smo što je u našoj sredini nastalo teorijsko djelo koje kompetentno i ravnopravno korespondira s analognim svjetskim tumačenjima. A koliko god se pozivao na brojne uzore i reference, Bašić se pokazuje originalnim u organizaciji građe i u suptilnom načinu izvođenja zaključaka, a gotovo neodoljiv u imanentnoj ironiji prezentiranja dotad neuočavanih 'izbornih srodnosti'« (Tonko Maroević).

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Romana Horvat, izvršni urednik Luka Vukušić, recenzent
Tonko Maroević, likovna oprema Željko Podoreški. — Knjiga je opremljena sa 53 ilustracije (37 u koloru, jedna dvostrano), bibliografijom te bibliografskim bilješkama uz tekst


Autori

Marcel Bačić

Marcel Bačić

Umjetnik i teoretičar (1948), redoviti profesor Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i predsjednik Hrvat­skoga glazbenog zavoda. Uz brojne znanstvene radove, studije, eseje, javna predavanja i radijske emisije te prijevode, napisao je i priredio desetak knjiga i brošura

Prostor interpretacije

PDF-ovi

Klikni za povratak