Knjige

Dalibor Brozović

Rasprave i članci

Priredio Josip Lisac

»Hrvatski lingvist Dalibor Brozović iskazao se tijekom svo­ga višedesetljetnoga znanstvenog rada kao jedan od najistaknu­tijih hrvatskih filologa, pri čemu se osobito ističe izvanredna širina njegovih stvaralačkih interesa, bez premca u hrvatskom (a i u ostalom južnoslavenskom) jezikoslovlju. Pritom je uoč­ljiv širok obuhvat kompetencije, moderan pristup problemati­ci, smjelost i lucidnost istraživačkih kombinacija, rječit i odnje­govan stil. Zanimao se za sociolingvistiku, osobito za fenomen standardnih jezika, za genetsku lingvistiku, poglavito za dija­lektologiju, kao i za tipološku lingvistiku. Bio je i istaknuti knji­ževni kritičar, pjesnik na esperantu, prevoditelj, leksikograf, numizmatičar, političar. Znanost je osobito zadužio na područ­ju tipologije standardnih jezika, gdje je puno obogatio pojmov­ni fond svjetske znanosti. Bitno je sudjelovao u modernizaci­ji hrvatske lingvistike u drugoj polovici XX. stoljeća, uz neke druge jezikoslovce« (Josip Lisac).

Ovaj izbor iz djela Dalibora Brozovića, prilagođen ediciji Stoljeća hrvatske književnosti, obuhvaća autorove radove o povijesti hrvatskoga književnog jezika i o nekim važnim sudi­onicima te povijesti, predstavlja ga kao književnoga kritičara te kao proučavatelja rada svojih prethodnika ili suvremenika u hrvatskoj filologiji.

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, knj. br. 130, urednik izdanja Stjepan Damjanović, uvodna studija priređivača s ljetopisom i bibliografijom autora. — Redaktura i izrada tekstološke napomene i imenskoga kazala Nataša Debogović, izrada Tumača imena i izraza  i Rječnika Josip Lisac. — Knjiga je opremljena sa 13 c/b ilustracija


Autori

Dalibor Brozović

Dalibor Brozović

Akademik, jezikoslovac, leksikograf i numizmatičar (1927 – 2009), znanstvenik velikog ugleda, osobito zaslužan za metodološku obnovu hrvatskog jezikoslovlja i njegovo uključivanje u suvremene svjetske lingvističke trendove. Jedan od tvoraca Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika (1967)

Rasprave i članci

PDF-ovi

Klikni za povratak