Knjige

Matija Petar Katančić

Izabrana djela

Priredio Stanislav Marijanović


Pjesničko, književnoznanstveno i jezikoslovno, povjesničko i prevodilačko djelo Matije Petra Katančića, stvarano s neporecivom erudicijom prije dvjesta i više godina, opsežno je i mnogostrano, istraživački otvoreno i privlačno. Ono je u radovima kroatista, klasičnih filologa, povjesničara književnosti i estetike, antike i interdisciplinarnih stručnjaka, domaćih i stranih, bilo i jest u dogledu i prosudbama visoke znanosti, književne, jezikoslovne i povijesne. Spoznavanje cjeline i nadvladavanje Katančićeva velikoga i poticajnog opusa još i danas pobuđuje i iznova uvodi proučavatelje i priređivače u nove zadaće u obuhvatu cjeline te ih stavlja pred otkrivalačku kušnju ili interpretacijski i prevoditeljski poriv. To je i razumljivo, jer se još uvijek za pojedina njegova tiskana i rukopisna djela ne zna, a s polovicom se postojećih i većinom neproučenih ili neponuđenih tekstova iz bogate ostavinske pričuve korespondira kao s arhivskim rukopisima (Stanislav Marijanović)


Katančićeva Izabrana djela, pjesnička i znanstvena, priređena u ovom izboru, pojavljuju se, poslije Matićeva kritičkoga izdanja (1940), prvi put u zasebnoj knjizi, ali u posve novom, dosad najobuhvatnijem kritičkom izdanju. Uvršteni su oni tekstovi na hrvatskom i latinskom jeziku (pa i jedna pjesma na mađarskom) koji Katančića najobuhvatnije predstavljaju kao pjesnika, književnoga znanstvenika, prevoditelja, leksikografa-kritičara, sveučilišnoga profesora zaokupljenoga hrvatskim jezikom i starinom, pjesmom i knjigom.

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, knj. br. 124, urednik knjige Josip Bratulić, uvodnu studiju, ljetopis i izabranu Katančićevu bibliografiju sastavio priređivač, latinske tekstove preveli Stanko Andrić, Nikola Šop, Stanislav Marijanović, Tomislav Ladan, Ante Petravić i Stjepan Sršan, redaktura Marijana Horvat. - Mjestimice tekst usporedo na latinskom i hrvatskom jeziku, 17 c/b ilustracija, priređivačevi prilozi (Napomena, Rječnik  i Tumač imena i izraza) , redaktoričinaTekstološka napomena.


Autori

Matija Petar Katančić

Matija Petar Katančić

Filolog, arheolog i pjesnik (1750-1825). Kao franjevac predavao je na gimnazijama u Osijeku i Zagrebu, a kasnije na sveučilištu u Budimu. Izuzetan polihistor, objavio je brojne radove iz arheologije, povijesti, geografije, leksikografije te estetike, povijesti i teorije književnosti.

Izabrana djela

PDF-ovi

Klikni za povratak