Knjige

Stjepan Zimmermann

O biti spoznaje

Tri rasprave

Priredio i pogovor napisao: Dario Škarica

O biti istine sadržava tri rasprave istaknutoga hrvatskog filozofa Stjepana Zimmermana. Rasprave su prvotno objavljene u različitim časopisima, a Dario Škarica ih ujedinjuje, ostavljajući ih u izvornom obliku. Tekst Zimmermannovih rasprava i opsežan priređivačev komentar o Zimmermannovom životu i djelu zasigurno su važan prilog istraživanju hrvatske filozofske baštine.

Zimmermann se u spisima objedinjenima u ovome izdanju posvećuje spoznajnom problemu, noetici, povezanoj s metafizikom. U prvome spisu,  "Ontološko-noetički problem u evoluciji filozofije", posvećuje se problemu spoznaje i bitka od grčke filozofije do novovjekovne filozofije i kritičkom rješavanju ideološko-metafizičkog problema, kako ga on, kao protivnik ideologije i pobornik metafizike, naziva. Drugi spis, "Spoznaja istine", tematizira dijalog između skeptika i dogmatika. U njemu Zimmermann izlaže argumente protiv skepticizma, a u prilog dogmatizmu. U trećem spisu, "Znanstvena vrijednost metafizičke spoznaje", obrazlaže Kantov odnos prema metafizici i suprotstavlja se Kantu, a brani skolastičku filozofiju i skolastičku metafiziku da bi dokazao, kako sam kaže, "znanstveni karakter metafizičke spoznaje".

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavna urednica Romana Horvat. - Bilješka o izvorima, bilješka o piscu.


Autori

Stjepan Zimmermann

Stjepan Zimmermann (1884, Virovitica - 1963, Zagreb) jedan je od najplodnijih hrvatskih filozofskih pisaca. Studirao je bogoslovlje na Sveučilištu u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 1907. Doktorirao je iz filozofije na sveučilištu Pontificia Universitas Gregoriana u Rimu 1910. godine.

O biti spoznaje

PDF-ovi

Klikni za povratak