Inkluzija 32

Inkluzija

Kulturom do promjene za djecu

Ivan Samardžija

PROJEKTI ZA MLADE

Kulturom do promjene za djecu

Legosi u centru projekt je koji u Slavoniji omogućuje niz korisnih radionica namijenjenih maloljetnicima s problemima u ponašanju

Zvuk ima puno veze s maštom

Boris Beck

KLJUČ ZA UKLJUČIVANJE

Zvuk ima puno veze s maštom

Inspirativna priča Felixa Kliesera o međunarodnoj glazbenoj karijeri

VIJESTI I NAJAVE

Pripremila Tamara Kvas

VIJESTI I NAJAVE

Novinari koji dokidaju predrasude

Petra Miočić Mandić

SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO

Novinari koji dokidaju predrasude

Uz 15. godišnjicu riječkog prihvatilišta za beskućnike i 14 godina izlaženja lista Ulične svjetiljke koji se prodaje na ulicama Rijeke, Pule, Zadra, Zagreba i Varaždina

Ranjive skupine u vrtlogu rata

Smiljana Škugor Hrnčević

HUMANITARNA KRIZA

Ranjive skupine u vrtlogu rata

Prema podacima UN-a, u Ukrajini je registrirano 2,7 milijuna osoba s invaliditetom

Djeci treba nabildati mišiće

Martin Labaš

RAZGOVOR

Djeci treba nabildati mišiće

Alma Rovis Brandić predsjednica Hrvatske komore socijalnih pedagoga

Inkluzija 32

32 - 24. ožujka 2022. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak