Inkluzija 26

Inkluzija

Znanje je najveći dar

Petra Miočić Mandić

ADVENTSKA KRONIKA

Znanje je najveći dar

Zagrebačke gradske ustanove za kulturu, narodna sveučilišta i kulturni centri organiziraju niz edukativnih i kreativnih radionica, postavljaju predstave i organiziraju nastupe profesionalnih i amaterskih skupina, čime otvaraju prostor razmjeni i uključivanju u kulturu

Bijeli Božić

Boris Beck

KLJUČ ZA UKLJUČIVANJE

Bijeli Božić

Kako se uživjeti u rođenje Djeteta kada naše društvo ima sve manje djece i sve ih teže prima?

VIJESTI I NAJAVE

Tamara Kvas

VIJESTI I NAJAVE

Bogatiji smo za ono što dajemo

Klara Jakobović

U ŽARIŠTU

Bogatiji smo za ono što dajemo

Naš je sugovornik voditelj Pučke kuhinje na Svetom Duhu fra Vladimir Vidović gdje tijekom adventa vode humanitarnu akciju Obrok za obrok

Moguće je sve što poželiš

Mehmed Hatipović

SLIKANJE NA DRUGI NAČIN

Moguće je sve što poželiš

Alen Kasumović diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti, magistar je na Odsjeku za animirani film i nove medije te stipendist Međunarodne udruge umjetnika koji slikaju ustima i nogama

Civilizacija se liječi kroz umjetnost

Monika Vukušić

PROJEKTI

Civilizacija se liječi kroz umjetnost

Sa Snježanom Radetić razgovarali smo o izazovima rada Pučkog otvorenog učilišta u Poreču te o privlačenju djece, mladih i ostalih osjetljivih skupina u kazalište

Inkluzija 26

26 - 16. prosinca 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak