Hrvatska revija 4, 2013.

Tema broja: CERN i Hrvatska

Dugi put do Higgsova bozona

Daniel Denegri

Dugi put do Higgsova bozona

Elementarne čestice, fundamentalne sile, standardni model

Družba Higgsova bozona

Franka Miriam Brueckler

Družba Higgsova bozona

Ledermanova kob

Sven Adam Ewin

Ledermanova kob

Autoru knjige Božja čestica, nobelovcu Leonu Maxu Ledermanu

Hrvatska revija 4, 2013.

4, 2013.

Klikni za povratak