Hrvatska revija 1, 2008.

TEMA BROJA: BORIS MARUNA

MARUNINO ODMORIŠTE

Tema broja:

MARUNINO ODMORIŠTE

EROS, TANATOS, EGZIL, HRVATSKA

Ivo Šoljan

EROS, TANATOS, EGZIL, HRVATSKA

Ivo Šoljan je profesor književnosti na Grand Valley State University u američkoj državi Michigan. Blisko je surađivao s Marunom 1990-1991, kao zamjenik ravnatelja Matice iseljenika Hrvatske u Zagrebu i urednik lista Matica

Hrvatska revija 1, 2008.

1, 2008.

Klikni za povratak