Zbivanja - vrsta - stručni kolokvij

slika

23.04.2019.

Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za hrvatsko glagoljaštvo Matice hrvatske

Stručni kolokvij ISTRAŽIVANJE I PREZENTACIJA GLAGOLJICE NA ZADARSKOM PODRUČJU (ZADARSKI GLAGOLJAŠKI KRUG)

Utorak, 23. travnja 2019. u 14:00 sati, Dvorana Jure Petričevića, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

25.01.2019.

Odjel za književnost Matice hrvatske

KNJIŽEVNOST U NAKLADNIČKOJ DJELATNOSTI MATICE HRVATSKE

Petak, 25. siječnja 2019. u 10:00 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

21.09.2016.

Odjel za književnost Matice hrvatske

SVEČANI KOLOKVIJ POVODOM 70. ROĐENDANA AKADEMIKA PAVLA PAVLIČIĆA

Srijeda, 21. rujna 2016. u 10:00 sati, Palača Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

30.11.2010.

Matica hrvatska

KOLOKVIJ O VLADI GOTOVCU

Utorak, 30. studenoga 2010. u 12 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

20.11.2009.

Matica hrvatska

Stručni kolokvij ŽIVOT I DJELO VLADIMIRA VIDRIĆA

Petak, 20. studenog 2009, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

10.06.2008.

Matica hrvatska, Odjel za filozofiju Matice hrvatske

Stručni kolokvij: GLOBALISIERUNG ALS HERAUSFORDERUNG AN DIE PHILOSOPHIE

Utorak, 10. lipnja 2008. u 18:00, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

Pregled