Zbivanja - Galerija Matice hrvatske

Izložba ,,Aluzija na zaboravljeno ljeto'' mlade slikarice Iris Jambrek

U srijedu, 15. rujna 2021. godine u 19 sati otvara se izložba ,,Aluzija na zaboravljeno ljeto''. Izložba je ujedno i diplomski rad mlade slikarice Iris Jambrek na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu.

Galerija Matice hrvatske sudjeluje u manifestaciji 7. Reli po galerijama. Galerija će u vrijeme trajanja manifestacije (16. - 19. rujna) raditi od 17 do 22 sati.U petak, 17. rujna, autorica izložbe Iris Jambrek biti će prisutna u galeriji.Izložba traje do 29. rujna 2021. godine.

Izjava o radu:
Aluzija na zaboravljeno ljeto, serija je radova kojima se u kontekstu slikarstva istražuje proces promjene apstraktnih predodžbi u konkretne, materijalne objekte, te naglašava bitna uloga imaginacije u stvaranju tih slika.
Proces je započeo evociranjem osobnih uspomena ili dojmova ljeta, na duge dane djetinjstva provedenih na moru i na svakodnevne avanture koje su sačinjavale većinu tih dana.Tema je odabrana radi fantastičnih elementa obuhvaćenih unutar tih uspomena, te čudnovate atmosfere koja prevladava. Sve to, učinilo ju je idealnom podlogom za daljnju umjetničku obradu.
Odbacivanjem korištenja fotografija tijekom procesa rekolekcije, nastoje se odbaciti i svi oni elementi koji nisu dio osobnih impresija, a naglasiti upravo oni začudni i imaginarni elementi koji najčešće izmiču fotografskom objektivu.
Proces koji se odvija u stvaranju slike, analogan je alkemiji i pretvorbi neplemenitih metala u plemenite ili njihove promjene iz jednog agregatnog stanja u drugo. Kopanjem kroz uspomene, kroz prošlost, tragamo za simboličkim kamenom mudraca, koji će iz apstrahiranih i nepotpunih predodžbi izvući njihovu temeljnu bit i preobraziti je u novu supstancu utemeljenu u fizičkom svijetu materije. Drukčije rečeno, u tom procesu rekonfigurirani su stari i poznati elementi (obrasci sjećanja i značenja) u nove, koristeći se vlastitim kreativnim snagama imaginacije. Otvora se polje novih interpretacija i saznanja, kojim se pristupa kroz dijalog sa slikom. Imaginacija je ovdje temelj umjetničkog stvaranja.

Iris Jambrek

Biografija:
Iris Jambrek rođena je 1995. godine u Varaždinu. Osnovnu školu završava u Samoboru, nakon čega upisuje Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2015. godine, gdje završava preddiplomski studij slikarstva 2019. godine, te iste godine dobiva pohvalu Akademijskog vijeća cum laude. Trenutno završava diplomski studij slikarstva u klasi profesora Zoltana Novaka.

Do sada je izlagala na nekoliko grupnih izložbi: Ususret Bijenalu slikarstva, Galerija Šira; Oni odlaze - izložba završnih radova Slikarskog Odsjeka ALU, Gliptoteka HAZU, Pasionska baština: Moj doživljaj muke, Galerija Šira, Situacija – 35. salon mladih, Galerija Forum.

slika


Adresa

Ulica Matice hrvatske 2, 10000 Zagreb

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka
od 13 do 19

Subotom
od 11 do 13

Savjet galerije

Vanja Babić, Neva Lukić, Paulina Jazvić, Željko Marciuš, Zoltan Novak, Enes Quien

Voditelj galerije

Vanja Babić

Galeriju MH podupiru

Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba Ministarstvo kulture