Vijenac 771

Feljton

Hrvatski pustolov  u rudnicima Bosne i Hercegovine

Piše Milo Jukić

Nepoznate godine Dragutina Lermana
(Požega, 24. VIII. 1863–Kreševo, 12. VI. 1918)

Hrvatski pustolov u rudnicima Bosne i Hercegovine

I u Hercegovini Lerman bilježi brojne zanimljive detalje, od uvjeta putovanja, cijena roba i usluga, preko izgleda prenoćišta, pomoći domaćih ljudi u nalaženju lokaliteta s rudnim ležištima, pa do opisa prirode, društvenog života u ratno doba (koncerti, balovi, kino), kao i mjesta ...

Vijenac 771

771 - 28. rujna 2023. | Arhiva

Klikni za povratak