Vijenac 770

Zadnja stranica

Elegantna nostalgija, balade i uzbudljiv dokument vremena

Denis Leskovar

Pop
scriptum

Elegantna nostalgija, balade i uzbudljiv dokument vremena

Vijenčev kritičar izdvaja najzanimljivija diskografska izdanja za kojima možete posegnuti ovoga rujna

Vijenac 770

770 - 14. rujna 2023. | Arhiva

Klikni za povratak