Vijenac 755

Razgovor

Kazalište može mijenjati pojedinca

Razgovarao Andrija Tunjić

Nenni Delmestre, redateljica

Kazalište može mijenjati pojedinca

Za mene je kazalište uvijek „sada i ovdje“ / Na repertoaru Drame HNK-a u Zagrebu postavljat ćemo klasike kontekstualizirane u današnje vrijeme i koncipirane kroz suvremenu umjetničku estetiku, kao i suvremena djela svjetske i domaće dramaturgije / Volim trenutke koji iznenađuju u ...

Glorificiranje mladosti nema veze sa stvarnošću

Razgovarala Lidija Lacko Vidulić

Gertraud Klemm, austrijska književnica

Glorificiranje mladosti nema veze sa stvarnošću

Nitko još s književnošću nije dobio revoluciju, ali književnost može jako dobro preusmjeriti pozornost / Roman sam nazvala po latinskom nazivu hippocampus za morske konjice, koje volim jer mužjak i ženka mogu zamijeniti uloge / Muškarci se, kad je u pitanju starenje, ...

Vijenac 755

755 - 9. veljače 2023. | Arhiva

Klikni za povratak