Vijenac 754

Arheologija

Lobor – podsjetnik u kamenu i vremenu

Piše Goran Ovčariček

IZLOŽBA LOBOR – RANOSREDNJOVJEKOVNO SREDIŠTE MOĆI – 20 GODINA ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU, 22. prosinca 2022. – 24. ožujka 2023.

Lobor – podsjetnik u kamenu i vremenu

„Komu to dati? Najradije / sve zasvagda sačuvat… Ah, u drugi odnos, / jao, što se može prenijeti? Ni gledanje, koje smo tu / polako učili, nit išta što se ovdje zbilo. Ništa. / Dakle, boli. Nadasve dakle težinu, / dugo iskustvo ...

Vijenac 754

754 - 26. siječnja 2023. | Arhiva

Klikni za povratak