Vijenac 739

Razgovor

Dunav ima u sebi ono što volim  u ljubavi

Razgovarala KAROLINA LISAK VIDOVIĆ

Helena Sablić Tomić, književnica i znanstvenica

Dunav ima u sebi ono što volim u ljubavi

Dunav često promatram uzvodno; ići uz struju gledanje je kojim se krećem svakodnevicom / Ljubav i rijeka su kao slijepe karte / Ljubav je prije svega trajna konstrukcija / Radovalo bi me da ova knjiga potakne čitatelja na čitanje knjiga o ljubavi ...

Vijenac 739

739 - 30. lipnja 2022. | Arhiva

Klikni za povratak