Vijenac 723

Mozaik

Pisac, demokracija i ideologija kao poticajna tema za dvanaestero esejista

piše Božica Brkan

ODRŽANI 19. PULSKI DANI ESEJA (22. I 23. LISTOPADA)

Pisac, demokracija i ideologija kao poticajna tema za dvanaestero esejista

Odlazak znamenita talijanskoga slavista

piše Josip Bratulić

U SPOMEN SANTEU GRACIOTTIJU (Osimo, Italija,
1. prosinca 1923–Rim, 18. listopada 2021)

Odlazak znamenita talijanskoga slavista

Vijenac 723

723 - 18. studenoga 2021. | Arhiva

Klikni za povratak