Vijenac 712

Filologija

Bilješka uz portret filologa

Piše Dubravka Sesar

Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu,
ur. Josip Bratulić, Gordana Čupković i Josip Galić

Bilješka uz portret filologa

Kao dijalektolog i povjesničar jezika Josip Lisac trajno je zadužio hrvatsko jezikoslovlje, no da bi portret bio potpuniji, njegovoj velikoj radnoj energiji, znanstvenoj i književnoj erudiciji i drugim vidljivim vrlinama valja dodati ono što ga cijeli život pokreće i što filologiju čini ...

Vijenac 712

712 - 17. lipnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak