Vijenac 706

Esej

Destinacija Lika, lijepa i bogata – opet?

Piše Vladimir Lončarević

MATICA HRVATSKA I HRVATSKI KRAJEVI

Destinacija Lika, lijepa i bogata – opet?

Vozio sam sedamdesetak kilometara tom našom postojbinom divova i vila, divio se i pitao zašto Lika nije bogata, iako, unatoč oštrijoj klimi (no i sve blažoj zimi), ima sve prometne pretpostavke za to, turizam, energetiku, čiste industrije, šumarstvo, stočarstvo, poljoprivredu, ribarstvo, lovstvo ...

Vijenac 706

706 - 25. ožujka 2021. | Arhiva

Klikni za povratak