Vijenac 704

Feljton

STRUJA

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača

STRUJA

Nedavna me nezgoda bacila ne samo u zdvojnost nego me i natjerala da se stanem pitati o ulozi struje u funkcioniranju automobila, a onda i o naravi međusobnoga odnosa tih dvaju tako važnih pojmova

Kad se vrijeme zaustavlja

PIŠE Ljerka Car Matutinović

Daniel Mohorović, Vrajže Istrijanke

Kad se vrijeme zaustavlja

Vijenac 704

704 - 25. veljače 2021. | Arhiva

Klikni za povratak